Tư Vấn Hồ Sơ Visa du học Mỹ (Phần 2)

Tiếp theo Phần 1, trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin liên quan đến việc phỏng vấn hồ sơ visa du học Mỹ. Mời bạn đọc theo dõi.

Người thân hoặc luật sư đại diện của tôi có được tham dự buổi phỏng vấn xin visa Mỹ của tôi không?

Theo qui định chung được áp dụng toàn cầu thì không có bất kỳ bên thứ ba nào được phép tham dự buổi phỏng vấn xin visa.

 

Không có bên thứ ba trong cuộc phỏng vấn xin visa Mỹ
Không có bên thứ ba trong cuộc phỏng vấn xin visa Mỹ

Như thế nào để tôi được coi là có sự ràng buộc với Việt Nam?

Những ràng buộc ở đây là những khía cạnh cuộc sống của bạn mà chúng ràng buộc bạn với nơi mình cư trú bao gồm: các mối quan hệ gia đình, sở hữu tài sản và công việc. 

Trong trường hợp bạn còn nhỏ tuổi thì viên chức phỏng vấn sẽ xem xét về trình độ bảng điểm, học vấn, tình trạng cha mẹ của đương đơn và những kế hoạch trong tương lai cũng như triển vọng tiềm năng của bạn ở Việt Nam. 

Vì sao cuộc phỏng của tôi quá ngắn? Viên Chức chỉ hỏi tôi một vài câu hỏi cũng không xem đến những giấy tờ của tôi?

Trong một ngày làm việc, một viên chức sẽ phải phỏng vấn rất nhiều đương đơn trong một thời gian ngắn. Tuy vậy, trong đơn xin thị thực của đương đơn nếu được hoàn tất đầy đủ bao gồm hầu hết các thông tin cần thiết cho việc xét cấp thị thực nên Viên chức chỉ xem đến những giấy tờ của đương đơn khi viên chức cần làm sáng tỏ hơn tình trạng của đương đơn.

 

Nếu Visa còn hạn thì bạn không cần xin cấp visa mới
Nếu Visa còn hạn thì bạn không cần xin cấp visa mới

Hộ chiếu của tôi đã hết hạn nhưng visa vẫn còn giá trị và được ra vào nhiều lần, vậy tôi có phải xin visa mới không?

Đương đơn không cần xin lại visa khác mà có thể sử dụng hộ chiếu cũ có visa còn giá trị và hộ chiếu mới để đến Mỹ.