Nếu không có người thân tại Mỹ, liệu cánh cửa để cả gia đình thực hiện giấc mơ Mỹ có khép lại? Hãy tìm hiểu thông tin về diện visa đầu tư EB5 - Một trong những cách có thẻ xanh định cư vĩnh viễn tại Mỹ nhanh nhất, đây sẽ là một cơ hội mới nếu như gia đình bạn có điều kiện kinh tế tốt và đang nung nấu ý định sinh sống và lập nghiệp tại đất Mỹ.

Chiếu khán đầu tư EB5 đã trở thành ước mơ của nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam có thể bỏ ra ít nhất 500.000 USD để đầu tư vào một Trung Tâm Vùng ở Mỹ, để có thể xin quy chế Thường trú nhân. Gần đây, những nhà đầu tư đã tỏ ra quan ngại vì chương trình đầu tư EB5 cần được gia hạn vào cuối tháng 9 năm 2016, và nếu chương trình này được gia hạn, một số người nghĩ rằng sẽ có sự thay đổi quan trọng liên quan đến số tiền cần thiết phải đầu tư.