Vừa qua, vào ngày 25/05/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về danh sách các quốc gia có công dân được cấp visa điện tử Việt Nam và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng visa điện tử Việt Nam. Nghị quyết 79/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020.

Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và tự do thương mại hóa đã và đang là xu thế nổi bật của nền kinh tế thế giới đương đại. Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập, tạo cơ hội cho người lao động nước ngoài có thể đến nước ta sinh sống và làm việc. Tuy nhiên để xin visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì lại khá khó khăn và mất nhiều thời gian. Sau đây Việt Uy Tín xin chia sẻ các quy trình xin visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.