Ngoài bảo lãnh vợ chồng, con cái sang Mỹ cùng đoàn tụ thì bảo lãnh cha mẹ theo diện IR5 đang rất được quan tâm. Bảo lãnh cha mẹ qua Mỹ chỉ mất khoảng 1 năm để chờ đợi nhận visa.  

Bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ diện CR1 nghĩa là sao? Có nghĩa là công dân Mỹ bảo lãnh vợ/chồng kết hôn dưới 2 năm, với thời gian chờ đợi trung bình từ 12 – 18 tháng.

So với thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng thì người là công dân Mỹ sẽ được bảo lãnh nhanh hơn rất nhiều. Nếu bạn đã kết hôn với công dân Mỹ với thời gian trên 2 năm thì khi làm hồ sơ sẽ thuộc bảo lãnh vợ chồng có quốc tịch diện IR1. Thời gian chờ đợi từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi được cấp visa tốn khoảng 12 đến 18 tháng.

Ở Mỹ, thường trú nhân (người có thẻ xanh) không chỉ có thể bão lãnh cho vợ/chồng sang Mỹ mà còn có thể bão lãnh cho con ruột hoặc con riêng dưới 21 tuổi còn độc thân theo diện bảo lãnh F2A.

Tùy thuộc vào trường hợp của mỗi hồ sơ bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ mà các cặp đôi sẽ phải chờ những khoảng thời gian khác nhau, thông thường là mất từ 12 – 24 tháng. 

Các bài khác...