Visa H1B – Visa Định Cư Mỹ Duy Nhất Thuộc Diện Lao Động

Trong các diện xin visa định cư Mỹ thì visa H1B là visa duy nhất thuộc diện lao động, cho phép các chủ doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng và thuê những chuyên gia người nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn làm việc tại Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định.

Visa H1B – Visa Lao động chuyên môn tại Mỹ

Các công việc chuyên môn có thể xin visa định cư Mỹ thuộc diện lao động như: Kỹ sư, giáo sư, kiến trúc sư, giáo viên, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu, nhà vật lý học, nhà dinh dưỡng học, chuyên gia máy tính, luật sư, kế toán, nhà xã hội học, Nhà kinh tế học, thủ thư và những chuyên gia trong các lĩnh vực khác.

Visa H1B – Visa Định Cư Mỹ Duy Nhất Thuộc Diện Lao Động
Visa H1B – Visa Định Cư Mỹ Duy Nhất Thuộc Diện Lao Động

Để có thể thuê được lao động nước ngoài, các chủ doanh nghiệp phải chứng minh 5 điều kiện sau:

 • Việc làm dành cho những người lao động nước ngoài không gây ảnh hưởng sâu sắc tới điều kiện làm việc của người lao động trong nước.
 • Không có hoạt động đình công hay biểu tình tại nơi làm việc liên quan đến vị trí công việc của lao động nước ngoài tiềm năng.
 • Chủ doanh nghiệp sẽ duy trì những giấy tờ cần thiết cho việc đánh giá
  • Một tờ tường trình cách tính lương
  • Tài liệu cơ bản dùng cho việc xác định lương trung bình
  • Bản sao Hồ sơ điều kiện lao động đã được điền
  • Bản lương đã chi trả cho người lao động H-1B
 • Chủ doanh nghiệp phải trả cho người lao động H-1B với mức lương cao hơn
  • Mức lương chi trả cho tất cả những cá nhân khác có cùng khả năng và kinh nghiệm
  • Mức lương trung bình của ngành nghề tại “khu vực dự định làm việc” được đưa ra bởi Cục thống kê trọng điểm và hẹp hơn là Cục thống kê trọng điểm sơ cấp 
 • Chủ doanh nghiệp cần hỗ trợ cung cấp những thông báo về thủ tục hồ sơ điều kiện lao động, về các công việc chuyên môn cho đại diện của người lao động nước ngoài. Trong trường hợp người lao động nước ngoài không có người đại diện, thì chủ doanh nghiệp phải đăng tin một cách rõ ràng những thông báo trên website hoặc nơi làm việc trước ngày điền hồ sơ điều kiện lao động, hoặc trong vòng 30 ngày trước khi được điền, và duy trì thông báo trong 10 ngày tiếp theo.

Điều kiện để người lao động xin visa định cư

 • Có bằng cấp ở nước ngoài tương đương hoặc cao hơn với bằng cử nhân ở Mỹ
 • Đã hoàn thành bằng cử nhân của Mỹ hoặc cao hơn yêu cầu của nghề nghiệp chuyên môn cụ thể từ một trường đại học được công nhận hoặc trường đại học
Cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để xin được visa định cư H-1B
Cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để xin được visa định cư H-1B

Giới hạn số lượng visa lao động

 • Theo luật di Trú mới nhất thì mỗi năm số lượng visa tối đa cho diện lao động là 65.000 visa. Ngoài ra với những công dân thuộc các nước Chi-lê và Singapore sẽ có 6.800 visa lao động theo hiệp ước thương mại tự di giữa 2 quốc gia này với Mỹ. Cùng với đó, quốc gia này dành 20.000 visa cho những cá nhân xuất sắc với trình độ Thạc sĩ hoặc cao hơn từ các học viện cao học của Mỹ.  

Người thân được đi cùng

 • Đối với diện visa H-1B cho phép những người thân của lao động nước ngoài như vợ/chồng, con cái độc thân dưới 21 tuổi được phép đi cùng họ và sinh sống tại Mỹ một cách hợp pháp với visa H-4.