Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam là một địa điểm lí tưởng của nhiều doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, khó khăn gặp phải của lao động Việt Nam là do lĩnh vực mới được triển khai nên nguồn nhân lực trong nước chưa kịp đáp ứng được các tiêu chuẩn cả về tay nghề và chất lượng. Từ đó, việc sử dụng các lao động nước ngoài là thật sự cần thiết để có doanh nghiệp FDI hoạt động, đặc biệt  là ở cấp nhà lãnh đạo, chuyên gia. Để giúp các nhà lãnh đạo dễ dàng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về pháp luật tại Việt Nam, Việt Uy Tín sẽ hướng dẫn thủ tục giấy phép lao động cho quản lí nước ngoài tại Việt Nam.