Hướng dẫn thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Thu hồi giấy phép lao động là một điều gây lo lắng cho người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam. Để giúp người lao động nước ngoài hiểu rõ hơn về thủ tục này, hôm nay Việt Uy Tín xin hướng dẫn thủ tục thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài. Các bạn cùng nhau theo dõi bài viết bên dưới nhé!

Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động

Căn cứ tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ thì hiện nay các trường hợp thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài như sau:

 • Giấy phép lao động bị thu hồi khi hết hiệu lực
 • Giấy phép lao động hết thời hạn
 • Chấm dứt hợp đồng lao động
 • Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp
 • Hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt
 • Có văn bản thông báo của phía nước ngoài ngừng sử dụng sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động
 • Người lao động là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, mất tích
 • Giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Giấy phép lao động của người nước ngoài tại Việt Nam
Giấy phép lao động của người nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ thu hồi giấy phép lao động

 • Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài
 • Văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp bị thu hồi, hoặc các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

Thời gian thực hiện thu hồi giấy phép lao động

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động cần nộp hồ sơ thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho cơ quan đã xin cấp giấy phép lao động.

Lưu ý: Đối với trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định thu hồi và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi kèm theo văn bản của người sử dụng lao động, cơ quan cấp giấy phép lao động có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi của người sử dụng lao động.

Lưu ý: Trong trường hợp giấy phép lao động thu hồi hết hạn sẽ vẫn có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi. (Không thu hồi trực tiếp giấy phép lao động của người hết hiệu lực).

Nếu bạn là một người được thu hồi giấy phép lao động có nhu cầu cấp lại giấy phép lao động có thể liên hệ với chúng tôi. Việt Uy Tín sẵn sàng hỗ trợ bạn

Hi vọng những thông tin hướng dẫn về thủ tục thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài trên sẽ giúp ích bạn và nhớ luôn ùng hộ dịch vụ làm hồ sơ giấy phép lao động của chúng tôi nhé!